Archive

News items move into this archive 90 days after publication. Please be aware that offers, dates and information may no longer be current.

NEWS: CIW SASS in Wales / AGC `SASS' yng Nghymru

CIW have announced that the Self-Assessment of Service Statement (SASS) will be going live on 31 January 2024. / Mae AGC wedi cyhoeddi y bydd Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) yn fyw ar 31 Ionawr 2024.

10/01/2024

NEWS: Professional Registration of the workforce / Gofrestru'r gweithlu yn Broffesiynol

The Deputy Minister for Social Services has announced the launch of the Welsh Government consultation on professional registration of the childcare and playwork workforce. / Mae'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi lansio ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gofrestru'r gweithlu gofal plant a gwaith chwarae yn Broffesiynol.

12/12/2023

NEWS: Sir Martyn Oliver begins term at Ofsted with mental health awareness training for inspectors

*UPDATE: Ofsted respond to Ruth Perry inquest*

Sir Martyn Oliver begins term at Ofsted with mental health awareness training for inspectors.

The new His Majesty’s Chief Inspector begins with an immediate package of training for inspectors, a response to the Ruth Perry inquest and a Big Listen.

02/01/2024

NEWS: Labour consider plans to fund new nurseries in primary schools

The Labour party is reportedly considering funding more primary school-based nursery places across England and has tasked the former Ofsted head Sir David Bell with finding new ways to tackle the shortage in childcare. 

 

05/01/2024

NEWS: Wales Christmas card / Cerdyn Nadolig Cymru

Thank you to all members in Wales who entered our competition to design the image to be used on PACEY Cymru’s e-card for Christmas 2023. Diolch i holl aelodau Cymru a gymerodd ran yn ein cystadleuaeth i ddylunio’r ddelwedd i’w defnyddio ar e-gerdyn PACEY Cymru ar gyfer Nadolig 2023.

11/12/2023

NEWS: DfE publish the two new EYFS statutory framework documents.  

The DfE have, today, published the two new EYFS statutory framework documents. One for childminders and the one for group and school-based providers. These documents apply from the 4 January 2024

 

08/12/2023

NEWS: Children of the 2020s: first survey of families at age 9 months

The Children of the 2020s (Cot20s) study collects longitudinal statistical evidence on the factors and mechanisms that influence cognitive and social-emotional development during early childhood.

04/12/2023

NEWS: Updated Childminder agencies: registration and suitability 

On Thursday 30 November, Ofsted updated the Childminder agencies: registration and suitability guidance following new regulations which mean any childcare provider registered with a childminder agency at the time of its closure will automatically be registered with Ofsted. 

01/12/2023

NEWS: Government publishes funding entitlement rates for 24/25 (England)

Today, the Department for Education (DfE) has published the local authority funding entitlement rates for 24/25 in England

29/11/2023

NEWS: The Structure of the School Year in Wales / Strwythur y Flwyddyn Ysgol yng Nghymru

Welsh Government want your views on proposals to amend school term dates. So that terms are more equal in length, with more evenly distributed breaks, for maintained schools in Wales / Mae Llywodraeth Cymru eisiau eich barn ar gynigion i ddiwygio dyddiadau tymhorau ysgol. Bwriad hyn yw creu termau sy’n fwy cyfartal o ran hyd, gyda’r gwyliau’n cael eu dosbarthu’n fwy cyson, ar gyfer ysgolion a gynhelir yng Nghymru.

28/11/2023

            ...