Back to news listing

Next article

CSSIW SAS Statement Update

The Care and Social Services Inspectorate Wales (CSSIW) has informed PACEY Cymru that the Self Assessment of Service Statement (SASS) will not be happening as an annual data collection in 2014 in the way it did last year (with a set date for everyone). Instead, individual providers in Wales will complete their SASS prior to their usual inspections, so the date will vary for everybody.

We have also been informed, for the future, that CSSIW are looking at implementing a new IT system in the Autumn which will ensure collection of information throughout the year on an ongoing basis and will provide further information on this as it develops.

PACEY Cymru is running webinars to support with the completion of SASS. Find out more and book your place.

Mae AGGCC wedi hysbysu PACEY Cymru ni fydd casgliad data Datganiad Hunan Assessiad o Wasanaeth 2014 yn ddigwydd fel y wnaeth llynedd (gyda diwrnod penodedig ar gyfer pawb). Bydd darparwyr unigol yn cwblhau eu Datganiad Hunan Assessiad o Wasanaeth cyn eu harolygiadau arferol felly bydd y dyddiad yn amrywio ar gyfer pawb. Rydym hefyd wedi derbyn gwybodaeth , yn y dyfydol, bydd AGGCC yn edrych ar weithredu system TG newydd yn yr Hydref a fydd yn sicrhau casglu gwybodaeth drwy gydol y flwyddyn ar sail barhaus, ac yn darparu rhagor o wybodaeth am hyn fel y mae’n datblygu.

Mae PACEY Cymru’n rhedeg Webinars i gefnogi cwblhau y Datganiad Hunan Assessiad o Wasanaeth, cliciwch yma am rhagor o wybodaet