Back to news listing

Next article

New First Minister for Wales announced. Cyhoeddwyd Prif Weinidog Newydd Cymru

Mark Drakeford has been elected as the new First Minister for Wales following the announcement from Carwyn Jones earlier this year that he would be resigning from his role.

Born in Carmarthen, the finance secretary has been a key part of Labour's government in Cardiff for years - serving as a special advisor under the previous first minister Rhodri Morgan before becoming an AM in 2011, and a cabinet minister in 2013.

PACEY Cymru will wait to see what changes this brings to the childcare and play landscape and share updates with the sector over coming months.

Etholwyd Mark Draleford fel Prif Weinidog newydd Cymru yn dilyn cyhoeddiad Carwyn Jones yn gynharach eleni y byddai'n ymddiswyddo o'i rôl.

Wedi'i eni yng Nghaerfyrddin, mae'r ysgrifennydd cyllid wedi bod yn rhan allweddol o lywodraeth Llafur yng Nghaerdydd ers blynyddoedd - yn gwasanaethu fel cynghorydd arbennig dan y gweinidog cyntaf blaenorol Rhodri Morgan cyn dod yn AC yn 2011, a gweinidog cabinet yn 2013.

Wnâi PACEY Cymru aros i weld pa newidiadau y mae hyn yn eu dwyn i dirwedd gofal plant a chwarae, a wnawn rannu eu diweddariadau gyda'r sector dros y misoedd nesaf.