Back to news listing

Next article

Views on National Minimum Standards in Wales sought. Gofynnwyd am farn ar Safonau Gofynnol Cenedlaethol

The Welsh Government and Cwlwm wish to gather the views of childcare and play providers on the National Minimum Standards. By completing a short online questionnaire you can help to improve the support we provide to the sector and inform future policy decisions.

If you have any questions the Welsh Government’s Talk Childcare team or Cwlwm would be happy to help.  Email TalkChildcare@gov.wales or alternatively contact Cwlwm on 01970 639639.

Share your views here

Mae Llywodraeth Cymru a Cwlwm yn dymuno casglu barn darpariaethau gofal plant a darparwyr chwarae ar y Safonau Gofynnol Cenedlaethol. Trwy lenwi holiadur ar-lein byr gallwch helpu i wella'r cymorth rydym yn darparu i'r sector a llywio penderfyniadau polisi yn y dyfodol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau bydd tîm Trafod Gofal Plan Llywodraeth Cymru neu Cwlwm yn hapus i helpu. E-bostiwch TalkChildcare@gov.wales neu cysylltwch â Cwlwm ar 01970 639639.

Rhannwch eich sylwadau yma