Back to news listing

Next article

Welsh Government- Childcare Offer sessions/Llywodraeth Cymru-sesiynau Cynnig Gofal Plant

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

The Childcare Offer for Wales. 

Autumn Information Exchanges

Welsh Government invites you to join one of the Autumn Regional Information Exchanges.

Take the opportunity to;

  • update on the implementation and roll out of the Childcare Offer
  • join a discussion  on the top 10 implementation challenges
  • update on the lessons learnt from early implementation to date
  • engage with a Question & Answer session
Region Venue Date and Time Register
South East Wales

Chepstow Racecourse

Chepstow

Wednesday 14th November

6.30pm-8pm
To register click here
South West Wales

Halliwell Centre

(UWTSD )

Carmarthen

Thursday

15th November 

6.30pm-8pm

To register click here

South Powys and the Valleys

Theatre Brycheiniog

Brecon

Friday

16th November

10.30am – 12.00 noon
To register click here
North Powys

The Royal Oak Welshpool

Monday

19th November

6.30pm- 8pm
To register click here

The Childcare Offer for Wales provides 30 hours a week of Government funded early education and childcare for eligible working parents of 3 and 4 year olds in Wales, for up to 48 weeks of the year.

Cynnig Gofal Plant Cymru

Cyfnewid Gwybodaeth yn ystod yr Hydref

Mae Llywodraeth Cymru’n eich gwahodd i ymuno yn un o ddigwyddiadau Rhanbarthol Cyfnewid Gwybodaeth yn ystod yr Hydref

Cymerwch y cyfle i;

  • dderbyn diweddariad am weithrediad a lledaeniad Cynnig Gofal Plant 
  • diweddariad am y gwersi a ddysgwyd o gyfnod gweithrediad cynnar hyd heddiw
  • ymuno â thrafodaeth am y 10 uchaf ymhlith sialensiau gweithredu
  • ymuno â sesiwn Cwestiwn & Ateb
Rhanbarth Lleoliad Dyddiad ac amser Cofrestrwch
De Ddwyrain Cymru

Cae Ras Cas-gwent

Cas-gwent

Dydd Mercher 14egTachwedd

6.30pm-8pm

I gofrestru cliciwch yma
De Orllewin Cymru

Canolfan Halliwell

(PCDDS )

Caerfyrddin

Dydd Iau

15ed Tachwedd

6.30pm-8pm

I gofrestru cliciwch yma

De Powys a’r Cymoedd

Theatr Brycheiniog

Aberhonddu

Dydd Gwener

16eg Tachwedd

10.30am – 12.00 hanner dydd
I gofrestru cliciwch yma
Gogledd Powys

The Royal Oak

Y Trallwng

Dydd Llun

19eg Tachwedd

6.30pm- 8pm
I gofrestru cliciwch yma

Mae Cynnig Gofal Plant Cymru yn darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rhieni cymwys plant 3-4 mlwydd oed yng Nghymru am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.