Back to news listing

Next article

Launch of the Early Years Education and Childcare Learn Welsh Scheme / Lansiad Cynllun Dysgu Cymraeg

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

PACEY Cymru have been working with The National Centre for Learning Welsh around training and support for early years practitioners in order to meet Welsh Governments vision Cymraeg a million Welsh speakers.

The National Centre for Learning Welsh has invited PACEY members to join them at the launch of the new Learn Welsh scheme for early years and childcare practitioners at the Urdd Eisteddfod in Cardiff Bay on the 28th May. The scheme offers tailored Welsh language learning training specifically for the sector and includes an online course and face-to-face courses. Come along to find out more.  The launch will be held at:

The Pierhead Building, Cardiff Bay at 11.30am on the 28th May.  Children are welcome to attend.

Please confirm your attendance to shelley.rees@pacey.org.uk

For further Welsh language resources and information please see PACEY’s Spotlight on Welsh Language Development.

 

Mae PACEY Cymru wedi bod yn gweithio gyda Chanolfan Genedlaethol Dysgu Cymraeg ynghylch hyfforddiant a chefnogaeth i ymarferwyr blynyddoedd cynnar er mwyn cwrdd â gweledigaeth Llywodraeth Cymru Cymraeg miliwn o siaradwyr Cymraeg.

Mae'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dysgu wedi gwahodd aelodau PACEY i ymuno â nhw yn lansiad y cynllun ‘Learn Welsh’ newydd ar gyfer ymarferwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant yn Eisteddfod yr Urdd ym Mae Caerdydd ar 28 Mai. Mae'r cynllun yn cynnig hyfforddiant dysgu Cymraeg wedi'i deilwra'n benodol ar gyfer y sector ac mae'n cynnwys cwrs ar-lein a chyrsiau wyneb yn wyneb. Dewch draw i ddysgu mwy. Cynhelir y lansiad yn:

Adeilad Pierhead, Bae Caerdydd am 11.30yb ar Fai 28. Croesawi’r plant.

Cadarnhewch eich presenoldeb drwy e-bost i shelley.rees@pacey.org.uk

Am fwy o adnoddau a gwybodaeth am yr iaith Gymraeg gweler Sbotolau PACEY ar Ddatblygu'r Gymraeg.