Back to news listing

Next article

Wales office telephone number / Rhif ffôn swyddfa Cymru

The telephone number for our Wales office has changed to 02920 351407 and replaces the previous 0845 number.  Please use this number for any specific Wales relevant queries.

The telephone number for PACEY Head Office number in Bromley, Kent remains unchanged and this number, 0300 003 0005, should be used for any queries related to membership.

 

Mae rhif ffôn ein swyddfa yng Nghymru wedi newid i 02920 351407 ac mae'n disodli'r rhif 0845 blaenorol. Defnyddiwch y rhif hwn ar gyfer unrhyw ymholiadau perthnasol yng Nghymru.

Mae'r rhif ffôn ar gyfer rhif Prif Swyddfa PACEY yn Bromley, Caint yn aros yr un peth a dylid defnyddio'r rhif hwn, 0300 003 0005, ar gyfer unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud ag aelodaeth.