Back to news listing

Next article

NEWS: Welsh Government publish updated FAQs/ Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cwestiynau cyffredi

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

Welsh Government have published updated frequently asked questions including the reopening of applications for The Childcare Offer for Wales for both parents and providers.

Details on how to apply in your local authority area will be available on their websites and through Family Information Services.  Transitional guidance for local authorities and what they need to do to manage the restart of the childcare offer for 3 and 4 year olds has also been published.


Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cwestiynau cyffredin wedi'u diweddaru gan gynnwys ailagor ceisiadau am y Cynnig Gofal Plant i Gymru ar gyfer rhieni a darparwyr.

Bydd manylion ar sut i wneud cais yn eich awdurdod lleol ar gael ar eu gwefannau a thrwy Wasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd. Cyhoeddwyd canllawiau trosiannol i awdurdodau lleol a'r hyn y mae angen iddynt ei wneud i reoli ailgychwyn y cynnig gofal plant ar gyfer plant 3 a 4 oed.