Back to news listing

Next article

NEWS: First Minister sets out exit plans from coronavirus lockdown in Wales

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma

A traffic light roadmap setting out how Wales could exit the coronavirus lockdown has been unveiled today by the First Minister, Mark Drakeford, see Unlocking our society and economy: Wales’ roadmap  for the full press release. The roadmap is part of a cautious, coherent approach to easing lockdown.

The steps being considered to lead Wales out of the coronavirus pandemic will follow traffic light categories applying across Welsh life, including the reopening of schools and childcare facilities.

Further information will be made available over the coming weeks.

Read the full document Unlocking our society and economy: continuing the conversation

Heddiw, mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi datgelu map ffordd goleuadau traffig sy’n amlinellu sut gallai Cymru ddod allan o’r cyfyngiadau a gyflwynwyd yn sgil y coronafeirws, gweler Llacio'r cyfyngiadau ar ein cymdeithas a'n heconomi: cyhoeddi map ffordd Cymru am fanylion ar gyfer y datganiad wasg llawn. Mae’r map ffordd yn rhan o ddull cydlynol a gofalus o lacio’r cyfyngiadau.

Bydd y camau sy’n cael eu hystyried i arwain Cymru allan o’r pandemic coronafeirws yn dilyn categorïau goleuadau traffig yn berthnasol  ar draws bywyd Cymru, gan gynnwys ailagor ysgolion a chyfleusterau gofal plant.

Bydd mwy o wybodaeth ar gael dros yr wythnosau nesaf.

Darllenwch y ddogfen lawn Llacio’r cyfyngiadau ar ein cymdeithas a’n heconomi: dal i drafod