Back to news listing

Next article

NEWS: New Emergency planning and response guidance/Mae Cynllun Argyfwng a Chanllawiau Ymateb newydd

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

The Welsh Government has developed Emergency Planning and Response Guidance for Education and Childcare Settings.

The guidance provides non-statutory guidance to help all education and childcare settings respond to a wide range of emergencies.

The guidance does not cover every aspect of what settings should do in relation to emergency planning but outlines and provides advice on some key areas of consideration.

If you have any queries please email: paceycymru@pacey.org.uk 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu Cynllun Argyfwng a Chanllawiau Ymateb ar gyfer Lleoliadau Addysg a Gofal Plant.

Cynlluniwyd ei ganllawiau anstatudol i helpu pob lleoliad addysg a gofal plant i ymateb a nifer o argyfyngau gwahaniaeth.

Nid yw'r canllawiau'n ymdrin â phob agwedd ar beth ddylai leoliadau eu gwneud mewn perthynas â chynllunio brys, ond mae'n amlinellu ac yn rhoi cyngor ar rai meysydd allweddol yw ystyried.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost paceycymru@pacey.org.uk