Back to news listing

Next article

NEWS - Refugees and childcare guidance (Wales) / Canllawiau ffoaduriaid a gofal plant

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

Welsh Government have provided updated guidance for childcare providers seeking to welcome refugees into  their home.

The updated guidance FAQs for Registered Childcare and Play Providers welcoming refugees into their homes provide information about checks other than those relating to the enhanced Disclosure Barring Service (DBS) checks which could be carried out by families seeking to house refugees and offers clarity on necessary documentation and processes.

Given the conflict in Ukraine, the FAQs contain specific advice on supporting those arriving from Ukraine. However, the advice outlined and the requirements stipulated apply to all refugees. 

PACEY previously shared guidance in relation to recruiting refugees into childcare settings which you may also find useful.

If you have any queries please email paceycymru@pacey.org.uk.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu canllawiau diweddaraf ar gyfer darparwyr gofal plant sydd eisiau croesawu ffoaduriaid i'w cartref.

Mae'r canllawiau Cwestiynau Cyffredin ar gyfer Gofal Plant Cofrestredig a Darparwyr Chwarae yn croesawu ffoaduriaid i'w cartrefi yn darparu gwybodaeth am wiriadau ar wahân i'r rhai sy'n ymwneud â'r gwiriadau Gwasanaeth Gwahardd Datgelu (GGD) uwch a allai cael eu cynnal gan deuluoedd sy'n ceisio cartrefu ffoaduriaid ac yn cynnig eglurder ar ddogfennaeth a phrosesau angenrheidiol.

O ystyried y gwrthdaro yn Wcráin, mae'r Cwestiynau Cyffredin yn cynnwys cyngor penodol ar gefnogi'r rhai sy'n cyrraedd o Wcráin. Fodd bynnag, mae'r cyngor a amlinellir a'r gofynion a nodir yn berthnasol i bob ffoadur.

Yn flaenorol, rhannodd PACEY y canllawiau mewn perthynas â recriwtio ffoaduriaid i leoliadau gofal plant a allai hefyd fod yn ddefnyddiol i chi.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost paceycymru@pacey.org.uk.