April 2023

NEWS: Expanding Flying Start in Wales / Ehangu gofal plant Dechrau’n Deg yng Nghymru

PACEY Cymru welcome the publication of the refreshed Flying Start Childcare Guidance by Welsh Government / Mae PACEY Cymru yn croesawu cyhoeddi'r fersiwn diwygiedig Canllawiau Gofal Plant Dechrau’n Deg gan Lywodraeth Cymru

20/04/2023

NEWS: DfE publishes the new criteria for the Level 3 Early Years Educator (EYE) qualification

As part of the Early Years Education Recovery Package programme, the Department has now published the new criteria for the Level 3 Early Years Educator (EYE) qualification. 

14/04/2023

NEWS: Spring Budget 2023: Four Weeks On

The following evidence was submitted to Conservative MP for Stroud and vocal advocate for Childminders, Siobhan Baillie. The following evidence is taken from direct consultation with PACEY members, through previous surveys, workshops and Q&A sessions.  

12/04/2023

NEWS: Anti-racist training in Wales/Hyfforddiant gwrth-hiliaeth

Funded training for the childcare, play and early years workforce is now available through DARPL (Diversity and Anti-Racist Professional Learning) for senior leaders, managers and practitioners in Wales.  Mae hyfforddiant wedi'i ariannu ar gyfer y gweithlu gofal plant, chwarae a blynyddoedd cynnar bellach ar gael trwy DARPL, (Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-hiliol) ar gyfer uwch arweinwyr, rheolwyr ac ymarferwyr yng Nghymru

05/04/2023