February 2023

NEWS: Ministerial Review of Play/Adolygiad Gweinidogol o Gyfleoedd Chwarae

The Welsh Government has published the Ministerial Review of Play steering group report. The publication follows an in-depth and collaborative review of the Welsh Government’s work with respect to play policy.  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Adroddiad grŵp llywio yr Adolygiad Gweinidogol o Gyfleoedd Chwarae. Mae’r cyhoeddiad yn dilyn adolygiad drylwyr a chydweithredol o waith Llywodraeth Cymru mewn perthynas â pholisi chwarae.

15/02/2023

NEWS: CIW Improvement project – pilot invitation/Prosiect gwella AGC - gwahoddiad cynllun peilot

CIW are piloting an exciting new approach to the way they work with providers which you can get involved in. / Mae AGC yn peilota dull newydd a chyffrous i'r ffordd maent yn gweithio gyda darparwyr y gallwch gymryd rhan ynddo,

03/02/2023