March 2020

BLOG: Supporting Intergenerational work in Wales/ Cefnogi gwaith rhwng cenedlaethau yng Nghymru

PACEY Cymru have developed an Intergenerational Information Pack to provide guidance on how childcare settings in Wales can work with adult care settings in the community. Mae PACEY Cymru wedi datblygu Pecyn Gwybodaeth Pontio’r Cenedlaethau i ddarparu arweiniad ar sut y gall lleoliadau gofal plant yng Nghymru weithio gyda lleoliadau gofal oedolion yn y gymuned.

 

02/03/2020

Posted by PACEY Cymru | with 0 comments