Back to blog listing

Next article

BLOG: Support for grant applications in Wales / cefnogaeth ar gyfer ceisiadau grant

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

PACEY Cymru recognise the essential role that early years, childcare and playwork settings play in the foundational economy and to children’s wellbeing. As a result, numerous grants are being made available in local authorities across Wales. Funding may be capital or revenue and can assist with sustainability (especially considering challenges presented by Covid-19) or to improve quality of resources.

To help childcare settings access Local Authority Childcare Grants 2021-22, read Cwlwm’s new resource ‘Top Tips for Successful Funding Applications’,  along with contacts and information on the most recent grants available.

Cwlwm's top tips for successful funding applications

Local authority childcare grants 2021-2022: availability and how to apply

Cydnabyddwn y rôl allweddol y blynyddoedd chwarae, gofal plant a gwaith chwarae yn yr economi sylfaenol
ac yn lles plant. O ganlyniad, mae nifer o grantiau bellach ar gael. All nawdd fod ar ffurf cyfalaf neu gyllid, a
gall gynorthwyo gyda chynaliadwyedd (yn enwedig yn sgil heriau Covid19) neu wella ansawdd adnoddau.

Er mwyn helpu lleoliadau gofal plant i gael mynediad at Grantiau Gofal Plant Awdurdodau Lleol 2021-22, darllenwch adnodd newydd Cwlwm 'Cynghorion Campus ar gyfer Ceisiadau Grant Llwyddiannus', ynghyd â chysylltiadau a gwybodaeth am y grantiau diweddaraf sydd ar gael.

Cynghorion campus ar gyfer ceisiadau grant llwyddiannus

Grantiau gofal plant awdurdodau lleol 2021-2022: argaeledd a sut i wneud cais

Comments
Blog post currently doesn't have any comments.
 Security code