Childminder ratios in Wales/ Cymarebau gwarchodwyr plant

Darllennwch yma yng Nghymraeg. Read this in Welsh here.

Childminder ratios in Wales engagement session

PACEY Cymru have been contacted by a number of members in Wales in relation to childminder ratios in Wales in recent months.   

We recognise that this is an issue of importance to you and have worked to explore how we can facilitate you sharing your views more fully on this matter.

Following this PACEY Cymru are supporting the facilitation of a session with Welsh Government representatives to listen to members views on childminder ratios in Wales. 

This will take place virtually on:

Wednesday 14th July from 6.30pm-8pm. 

Spaces are limited so please book on asap to avoid disappointment. 

To book please email paceycymru@pacey.org.uk and include your PACEY membership number.  Confirmation of your place and a link to join the session will then be emailed to you in advance of the session.

Cymarebau gwarchodwyr plant - sesiwn ymgysylltu Cymru

Mae nifer o aelodau yng Nghymru wedi cysylltu â PACEY Cymru mewn perthynas â chymarebau gwarchodwyr plant yng Nghymru yn ystod y misoedd diwethaf.

Rydym yn cydnabod bod hwn yn fater o bwys i chi ac rydym wedi gweithio i archwilio sut y gallwn eich hwyluso i rannu eich barn ar y mater hwn.

Yn dilyn hyn mae PACEY Cymru yn cefnogi hwyluso sesiwn gyda chynrychiolwyr Llywodraeth Cymru i wrando ar farn aelodau ar gymarebau gwarchodwyr plant yng Nghymru.

Bydd hyn yn cael ei chynnal yn rhithwir ar:

Ddydd Mercher 14eg Gorffennaf rhwng 6.30pm-8pm.

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch le cyn gynted â phosib er mwyn osgoi unrhyw siom.

I gadw lle, e-bostiwch paceycymru@pacey.org.uk a chynnwys eich rhif aelodaeth PACEY. Byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau eich lle a dolen i ymuno cyn y sesiwn