I Matter too / Dwi'n o Bwys Hefyd

Darllennwch yma yng Nghymraeg. Read this in Welsh here.

I Matter Too - with Holistic Steps

This training is delivered by Holistic Steps on behalf of PACEY Cymru and focuses on your wellbeing.  It looks at the impact of stress and how this can affect us both physically and mentally.  The course looks at the importance of self-care and identifies simple things we can do to help look after ourselves during this unprecedented time.

When?

9th March 2021, 6.30pm-8.30pm

16th March 2021, 6.30pm-8.30pm

29th March 2021, 6.30pm-8.30pm

Cost?

No charge for PACEY members and all home-based childcare providers in Wales. £10 for all other non-members (inc VAT).

To book onto an event or for any further queries please contact paceycymru@pacey.org.uk

 

Dwy'n o Bwys Hefyd - gyda'r Holistic Steps

Cyflwynir yr hyfforddiant hwn gan Holistic Steps ar ran PACEY Cymru ac mae'n canolbwyntio ar eich lles. Mae'n edrych ar effaith straen a sut y gall hyn effeithio arnom yn gorfforol ac yn feddyliol. Mae'r cwrs yn edrych ar bwysigrwydd hunanofal ac yn nodi pethau syml y gallwn eu gwneud i helpu i edrych ar ôl ein hunain yn ystod yr amser digynsail hwn.

Pryd?

9 Mawrth 2021, 6.30pm-8.30pm

16 Mawrth 2021, 6.30pm-8.30pm

29 Mawrth 2021, 6.30pm - 8.30pm

Pris?

Am ddim i aelodau PACEY a darparwyr gofal plant yn y cartref yng Nghymru.  £10 i'r rhai nad ydynt yn aelodau (gan gynnwys TAW).

I gadw lle mewn digwyddiad neu os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â paceycymru@pacey.org.uk