Impact of bereavement / Effaith profedigaeth

Darllennwch yma yng Nghymraeg. Read this in Welsh here.

Impact of bereavement on children and young people

This training event is being delivered by Jan Fuchs from Cruse Bereavement Support, the UK’s leading bereavement charity. 

The session aims to increase understanding of childhood bereavement and confidence when working with bereaved children and young people.

The training will include:-

  • Factors impacting on how a child responds to a bereavement
  • The possible impact on the child from a bereavement
  • How to work with children who are bereaved, including useful resources
  • Models of grief

Additional handouts and resources will also be available to attendees. 

When?

Wednesday 29th November  6.00 pm-8.30 pm 

Cost? 

Free for PACEY Practitioner members in Wales.

How to book

Please register your interest by clicking on the link book here

Places are limited, and on a first come first served basis, however a waiting list will be held.

 

If you have any further queries please contact paceycymru@pacey.org.uk  

 

Effaith profedigaeth ar blant a phobl ifanc

Mae'r digwyddiad hyfforddi hwn yn cael ei ddarparu gan Jan Fuchs o Cruse Bereavement Support, prif elusen profedigaeth y DU. 

Nod y sesiwn yw cynyddu dealltwriaeth o brofedigaeth yn ystod plentyndod a chynyddu hyder wrth weithio â phant a phobl ifanc sydd wedi profi profedigaeth.

 

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys:-

  • Ffactorau sy'n effeithio ar sut mae plentyn yn ymateb i brofedigaeth
  • Effaith posibl profedigaeth ar blentyn
  • Sut i weithio â phlentyn sydd wedi profi profedigaeth, gan gynnwys adnoddau defnyddiol
  • Modelau galar

Bydd taflenni ac adnoddau ychwanegol hefyd ar gael i fynychwyr. 

 

Pryd?

Dydd Mercher 29 Tachwedd  6.00 yh-8.30 yh 

Cost?

Am ddim i aelodau Ymarferwyr PACEY yng Nghymru.

Sut i archebu

Cofrestrwch eich diddordeb trwy glicio ar y ddolen archebu yma.

Lleoedd cyfyngedig sydd ar gael ac maent ar sail y cyntaf i'r felin, ond bydd rhestr aros.

 

 Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â paceycymru@pacey.org.uk