Inspiring Environments / Amgylcheddau Ysbrydoledig

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

PACEY Cymru invites all those who have an interest in home-based childcare in Wales to the virtual launch of our Inspiring Environments toolkit.  Developed in partnership with Elizabeth Jarman and childminders in Wales this toolkit will be of interest to anyone working in childcare who is keen to develop environments that support children's well-being, learning and development. Join us to hear more about the development of the toolkit and how the ideas, inspiration and tools can help new and existing childcare practitioners and promote quality home-based childcare.

When?

Thursday 10 March 6.30pm-7.30pm

Cost?

There is no cost to attend this launch.

How to book?

To book please register in advance you will then receive an email invite to join the launch.

Mae PACEY Cymru yn gwahodd pawb sydd â diddordeb mewn gofal plant yn y cartref yng Nghymru i lansiad rhithiol ein pecyn cymorth Amgylcheddau Ysbrydoledig. Wedi'i ddatblygu mewn partneriaeth ag Elizabeth Jarman a gwarchodwyr plant yng Nghymru, bydd y pecyn cymorth hwn o ddiddordeb i unrhyw un sy'n gweithio ym maes gofal plant sy'n awyddus i ddatblygu amgylcheddau sy'n cefnogi lles, dysgu a datblygiad plant.  Ymunwch â ni i glywed mwy am ddatblygiad y pecyn cymorth a sut y gall y syniadau, yr ysbrydoliaeth a’r offer helpu ymarferwyr gofal plant newydd a phresennol gyda hyrwyddo gofal plant o safon yn y cartref.

Pryd?

Dydd Iau 10 Mawrth 6.30pm-7.30pm

Pris?

Nid oes cost i fynychu'r lansiad hwn

Sut i gadw lle?

I archebu lle cofrestrwch ymlaen llaw, yna dylech dderbyn gwahoddiad e-bost i ymuno â'r lansiad.