Meet the author / Cyfarfod yr awdur

 Darllennwch yma yng Nghymraeg. Read this in Welsh here.

Meet the author - Cath Little

PACEY Cymru have teamed up with experienced early years teacher and storyteller, Cath Little to develop some resources to support you in using stories to promote Welsh Culture.

To coincide with the launch of PACEY Cymru’s storytelling resources on 1st December we have scheduled a meet the author, interactive, launch event with Cath Little. Cath is passionate about sharing stories and enabling children and adults to find their own storytelling voice. 

Come along to celebrate the launch of these new resources, hear about Cath Little’s work, and explore some activity ideas of how to get started with sharing stories that promote Welsh culture.

When?

Wednesday 1st December 6.30pm-8pm

Cost?

Free for PACEY members or home-based childcare providers in Wales. Local authority staff and partners are also most welcome to join us for this event, if you are interested in attending please get in touch.

How to book?

To book onto an event or for any further queries please contact paceycymru@pacey.org.uk

Cyfarfod yr awdur - Cath Little

Mae PACEY Cymru wedi cydweithio â'r athrawes blynyddoedd cynnar profiadol a storïwr, Cath Little i ddatblygu rhai adnoddau i'ch cefnogi chi i ddefnyddio straeon i hyrwyddo Diwylliant Cymru.

I gyd-fynd â lansiad adnoddau adrodd straeon PACEY Cymru ar 1af Rhagfyr, rydym wedi trefnu lansio gan ddigwyddiad rhyngweithiol, cyfarfod yr awdur, gan Cath Little. Mae Cath yn angerddol am rannu straeon a galluogi plant ac oedolion i ddod o hyd i'w llais i adrodd straeon eu hunain.

Dewch draw i ddathlu lansiad yr adnoddau newydd hyn, ac i glywed am waith Cath Little, ac i archwilio rhai syniadau gweithgaredd ar sut i ddechrau rhannu straeon sy'n hyrwyddo diwylliant Cymru.

Pryd?

Dydd Mercher 1af Rhagfyr 6.30pm-8pm

Pris?

Am ddim i aelodau PACEY neu ddarparwyr gofal plant yn y cartref yng Nghymru. Mae croeso hefyd i staff a phartneriaid awdurdodau lleol ymuno a ni ar gyfer y  digwyddiad hwn, os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu, cysylltwch â ni.

Sut i gadw lle?

I gadw lle mewn digwyddiad neu os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â paceycymru@pacey.org.uk