Events in Wales/ Digwyddiadau yng Nghymru

Darllennwch yma yng Nghymraeg. Read this in Welsh here.

Childminder Forums (Wales)

Approval of Home Childcare Providers (Wales) Scheme consultation- November 2020

Storytelling- with guest presenter author Mike Church- 17th November 2020 

Active Baby and you- childminder training- 28th November 2020

Writing Stories With Young Children- with guest presenter author Mike Church- 9th December 2020

 

 

Fforymau Gwarchodwyr Plant (Cymru)

Ymgynghoriad Cymeradwyo Cynllun Darparwyr Gofal Plant yn y Cartref (Cymru)- Tachwedd 2020

Adrodd Straeon- gyda'r cyflwynydd gwadd, yr awdur Mike Church- 17 Tachwedd 2020

Babi Actif a chi- hyfforddiant gwarchodwr plant- 28 Tachwedd 2020

Ysgrifennu Straeon Gyda Phlant Ifanc- gyda'r cyflwynydd gwadd, yr awdur Mike Church- 9 Rhagfyr 2020