Childcare qualifications in Wales / Cymwysterau gofal plant yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

Childcare qualifications in Wales may be funded by various partnership programmes, designed to improve the level of qualifications of those involved in childcare and playwork.

Find out more about funded childcare training in Wales

Read more about higher level qualifications available to you

Mae’n bosib y gellir ariannu  cymwysterau gofal plant yng Nghymru gan amrywiaeth o gynlluniau partneriaethau, sydd wedi ei dylunio i wella lefel cymwysterau'r unigolion sydd yn ymwneud a gofal plant a gwaith chwarae.

Dewch o hyd i wybodaeth bellach am hyfforddiant gofal plant ariannwyd yng Nghymru

Darllenwch mwy am gymwysterau lefel uwch sydd ar gael i chi