Learning Welsh as an adult

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. 

It's easier than ever to learn Welsh. Whether you want to learn online, attend an evening class or follow an intensive residential course, there’s something for you. Here are some links which you may find helpful.

Learning Welsh will support you in growing confidence to use the language with children in your care and also as you develop skills which will provide a unique selling point in order to be able to market your service to families.

Camau- Welsh language learning/Cynllun Dysgu Cymraeg

Using Welsh at work/Defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle

Learn Welsh/Dysgu Cymraeg

BBC Learn Welsh/ Dysgu Cymraeg 

Nant Gwrtheyrn

Say something in Welsh

Duolingo 

Mae'n haws nag erioed dysgu Cymraeg. P'un a ydych chi eisiau dysgu ar-lein, mynychu dosbarth nos neu ddilyn cwrs preswyl dwys, mae rhywbeth i chi. Dyma rai dolenni a allai fod yn ddefnyddiol i chi.

Bydd Dysgu Cymraeg yn eich cefnogi chi i gynyddu hyder i ddefnyddio'r iaith gyda phlant yn eich gofal, hefyd wrth i chi ddatblygu sgiliau mi fyddwch yn darparu pwynt gwerthu unigryw y gallwch farchnata'ch gwasanaeth i deuluoedd.