2019 News

Ofsted webinar for childminders: what do inspectors look for?

Ofsted held a webinar specifically for childminders on 30 September 2019 about what inspectors will look for under the Education Inspection Framework (EIF) in England. If you missed the webinar you can now view it online.

01/10/2019

PACEY members celebrate at the Nursery World Awards 2019

PACEY members celebrated their success at the weekend at the prestigious Nursery World Awards ceremony. The awards are designed to reward best practice and recognise and celebrate the achievements of early years professionals.

30/09/2019

Celebration event to welcome new qualifications / Digwyddiad i ddathlu cymwysterau newydd

The official launch of the new qualifications for the childcare and early years workforce in Wales took place today.  Digwyddodd lansiad swyddogol y cymwysterau newydd ar gyfer y sector gofal plant yng Nghymru heddiw

27/09/2019

Social Care Wales The Accolades 2020 / Y Gwobrau 2020 Gofal Cymdeithasol Cymru

The Accolades are back and Social Care Wales are now accepting entries and nominations / Mae'r Gwobrau yn ôl ac mae Gofal Cymdeithasol Cymru nawr yn derbyn ceisiadau ac enwebiadau

23/09/2019

Childcare Grant / Grant Gofal Plant

The Welsh Government is launching a Childcare Grant to facilitate the creation of additional flexible childcare places throughout Wales. Mae Llywodraeth Cymru yn lansio Grant Gofal Plant er mwyn helpu i greu llefydd gofal plant hyblyg ychwanegol ledled Cymru.

19/09/2019

CIW Self Assessment of Service Statement / AGC Datganiadau Hunanasesu Gwasanaeth

In early 2020 CIW will be asking childcare and play providers to use their online accounts to submit a Self Assessment of Service Statement (SASS). / Yn gynnar yn 2020, bydd AGC yn gofyn i ddarparwyr gofal plant a chwarae ddefnyddio eu cyfrifon ar-lein i gyflwyno Datganiadau Hunanasesu Gwasanaeth.

19/09/2019

Renewed push to end reception baseline assessments in England

Since Nick Gibb’s new early years responsibilities have been announced there has been renewed support to sign a petition to block Reception Baseline Assessments (RBA).

17/09/2019

Care Inspectorate Wales Annual Report / Adroddiad Blynyddol Arolygiaeth Gofal Cymru

CIW have published their Annual Report for 2018-2019. The report contains an insight into the registration, regulation and inspection of childcare and play settings across Wales. / Mae AGC wedi cyhoeddi eu Hadroddiad Blynyddol ar gyfer 2018-2019. Mae'r adroddiad yn cynnwys mewnwelediad i gofrestru, rheoleiddio ac arolygu gofal plant a lleoliadau chwarae ledled Cymru.

17/09/2019

PACEY responds to The National Audit's value-for-money study

The National Audit is currently carrying out a value-for-money study on the Department for Education’s entitlements to early education and childcare in England which PACEY has given a response to. 

13/09/2019

Schools Minister Nick Gibb to take on early years

The Department for Education has announced that Nick Gibb MP, the current minister for schools and standards will be taking on early education policy and childcare. 

12/09/2019

            ...