June 2020

NEWS: Welsh Government updates / Diweddariadau Llywodraeth Cymru

Updates on announcements and guidance from the Welsh Government around reopening of settings in Wales. Diweddariadau ar gyhoeddiadau a chanllawiau gan Lywodraeth Cymru ynghylch ailagor lleoliadau yng Nghymru.  

10/06/2020

NEWS: Welsh Government announce plans for wider re-opening of childcare in Wales / Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynlluniau ar gyfer ailagor gofal plant yn ehangach yng Nghymru.

Welsh Government announce plans for wider re-opening of schools and childcare settings in Wales from the 29th June.  Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynlluniau ar gyfer ailagor ysgolion a lleoliadau gofal plant yn ehangach yng Nghymru o'r 29ain Mehefin.

03/06/2020