August 2022

NEWS: Funded SENCO training for early years practitioners in England

The Department for Education (DfE) has appointed the Best Practice Network with a contract to deliver a funded early years SENCO qualification to early years staff in England, including registered childminders. 

09/08/2022

NEWS: Anti-racist shout out / Gwewyr gwrth-hiliol

Welsh Government recently published the Anti-racist Wales Action Plan, it is designed to tackle systemic and institutionalised racism. They are seeking people to help them in all areas of this work. They are particularly interested in involving those from Black and Asian Minority Ethnic backgrounds in this work.  Yn ddiweddar cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Gynllun Gweithredu Gwrth-hiliol Cymru, y bwriad yw mynd i'r afael â hiliaeth systemig a sefydliadol.  Maent yn chwilio am bobl i'n helpu ym mhob maes o'r gwaith hwn.  Mae ganddyn nhw ddiddordeb arbennig mewn cynnwys y rhai o gefndiroedd Du ac Asiaidd Lleiafrifoedd Ethnig yn y gwaith hwn.

08/08/2022

NEWS: Recruiting refugees into childcare settings/ Recriwtio ffoaduriaid i leoliadau gofal plant.

Welsh Government have produced Frequently Asked Questions for recruiting refugees into childcare settings.  Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio Cwestiynau Cyffredin ar gyfer recriwtio ffoaduriaid i leoliadau gofal plant.

 

02/08/2022