March 2022

NEWS: National Cyber Security Centre advice to step up cyber security

Due to the ongoing events in Ukraine, the National Cyber Security Centre (NCSC) is advising all organisations to step up their cyber security resilience.  

10/03/2022

NEWS: Ofsted updates for settings in England

This week Ofsted published updated guidance for providers in England around reporting significant events and its policy around enforcement powers. Ofsted regulation has not changed, but the updates make the guidance more accessible and user-friendly to providers.

04/03/2022

NEWS: Food Hygiene Rating Scheme in Wales/ Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yng Nghymru

On behalf of the Food Standards Agency, Ipsos are conducting an independent survey to explore the views of childminders about the Food Hygiene Rating Scheme in Wales.  Mae Ipsos yn cynnal arolwg annibynnol ar ran yr Asiantaeth Safonau Bwyd i geisio barn gwarchodwyr plant am y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yng Nghymru.

03/03/2022

NEWS: Childcare Offer for Wales rate review/Adolygiad o gyfraddau Cynnig Gofal Plant Cymru

The Welsh Government has announced an extra £6 million per year to increase the hourly rate for childcare providers from £4.50 to £5 per hour from April. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £6 miliwn ychwanegol y flwyddyn i gynyddu’r gyfradd fesul awr ar gyfer darparwyr gofal plant, gan ei chodi o’r £4.50 yr awr bresennol i £5 yr awr o fis Ebrill.

02/03/2022

Welsh Government's Children and young people's plan published / Cyhoeddi Cynllun Plant a Phobl Ifanc Llywodraeth Cymru.

The Welsh Government have published their Children and Young People's plan to outline how they are turning commitments into action and how they're achieving their priorities. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei Chynllun Plant a Phobl Ifanc i amlinellu sut y maent yn troi ymrwymiadau yn gamau gweithredu a sut y maent yn cyflawni eu blaenoriaethau.

02/03/2022