Childminder Forums (Wales)/ Fforymau gwarchodwyr plant (Cymru)

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

PACEY Cymru invite you to book on and join our monthly Childminder Forums in Wales.  In this forum you will have the opportunity for updates, discuss queries, share good practice and on occasion hear from invited guest speakers.  We hope for these sessions to be informal and relaxed, and an opportunity to virtually connect with others.

Following a recent childminder Forum members shared the following feedback:

"The PACEY Cymru monthly Childminder Forum is an ideal way to keep on top of new guidance, legislation and share tips and any concerns with each other.  I really look forward to it and I make sure I pencil it in every month!" (Claire, Wales)

Next Forum

Our next childminder forum is on Wednesday, 3 July (7.30-8.30pm) where you will have the opportunity for updates, to discuss queries, and to share good practice. 

Claire Protheroe, PACEY Head of Contracts and Projects will join us for this special short forum to celebrate the remarkable work of childminders and the difference they make to the lives of children in their care.

When?

Wednesday, 3 July 2024, 7.30pm - 8.30pm.

Cost?

Free for home-based childcare providers in Wales. 

How to book?

Please register in advance by clicking on the link book here.

For more PACEY Cymru webinars click here, for any further queries please contact paceycymru@pacey.org.uk.

Mae PACEY Cymru yn eich gwahodd i gadw lle ar ein Fforymau Gwarchodwyr Plant misol.  Yn y fforwm hwn cewch gyfle i gael diweddariadau, trafod ymholiadau, rhannu arferion da ac, ar adegau, clywed gan siaradwyr gwadd.  Ein gobaith yw cadw’r sesiynau hyn yn anffurfiol ac yn hamddenol, gan roi’r cyfle i bobl gysylltu ag eraill yn rhithiol.

Yn dilyn Fforwm gwarchodwyr plant diweddar, rhannodd aelodau'r adborth canlynol:

"Mae Fforwm Gwarchodwyr Plant misol PACEY yn ffordd ddelfrydol o gadw ar ben canllawiau, deddfwriaeth a rhannu awgrymiadau newydd ac unrhyw bryderon gyda'n gilydd. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr iawn atynt ac rwy'n sicrhau fy mod yn gwneud nodyn ohono ym mhob mis!" (Claire, Cymru)

Fforwm nesaf

Bydd ein fforwm gwarchodwyr plant nesaf yn cael ei gynnal ar ddydd Mercher, 3 Gorffennaf (7.30-8.30yp), lle byddwch yn cael y cyfle i gael diweddariadau, i drafod ymholiadau, ac i rannu arfer da.

Bydd Claire Protheroe, Pennaeth Cytundebau a Phrosiectau PACEY, yn ymuno â ni ar gyfer y fforwm byr arbennig hwn i ddathlu gwaith rhyfeddol gwarchodwyr plant a'r gwahaniaeth y maent yn ei wneud i fywydau'r plant yn eu gofal.

Pryd?

Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2024, 7.30yp - 8.30yp.

Pris?

Am ddim i ddarparwyr gofal plant yn y cartref yng Nghymru. 

Sut i gadw lle?

Cofrestrwch ymlaen llaw trwy glicio ar y ddolen archebwch yma.

Am fwy o Gweminarau PACEY Cymru cliciwch yma, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â paceycymru@pacey.org.uk.