PACEY Cymru Team. Tîm PACEY Cymru

Claire Protheroe
Head of Contracts and Projects 
Pennaeth Cytundebau a Phrosiectau

Joanne Morris 
Regional Manager (North)
Rheolwr Rhanbarthol (Gogledd)

Elinor Stafford 
Regional Manager (South)
Rheolwr Rhanbarthol (De)

Shelley Rees 
Project Manager
Rheolwr Prosiect

Braint Rees
Language and Communications Coordinator  
Cydlynydd Iaith a Chyfathrebu 

 

Kelly Alexandre
Project Manager
Rheolwr Prosiect

Stephanie Draper
Development Coordinator
Cydlynydd Datblygiad

Laura Griffiths
Development Coordinator
Cydlynydd Datblygiad

 

Lindsey Wilkins
Development Coordinator
Cydlynydd Datblygiad

 

Jessica Gallacher
Administration and Support Coordinator
Cydlynydd Gweinyddu a Chymorth

Rachel Smith
Administrator (Wales)
Gweinyddwr (Cymru) 

Vicki Aldred 
Assessing and Support Coordinator
Cydlynydd Asesu a Chymorth 

Emma Davies
Quality and Training Coordinator
Cydlynydd Ansawdd a Hyfforddiant

Contact the Wales Team

Cysylltwch Tîm PACEY Cymru