Childcare funding in Wales / Cyllid gofal plant yng Nghymru

This section helps you understand about the early years entitlement and other childcare funding options if you work in Wales. / Mae'r adran hon yn eich helpu i ddeall am hawl y blynyddoedd cynnar ac opsiynau cyllido gofal plant eraill os ydych chi'n gweithio yng Nghymru.