PACEY Cymru leaflets/resources (Wales)/ taflenni ac adnoddau

Choosing a career as a childminder

Ideal for those considering becoming a registered childminder, this leaflet has all the information they need when deciding if childminding is the right career choice for them.


- View / Download -

Llyfryn dewis gyrfa fel gwarchodwr plant

Yn ddelfrydol i'r rhai sy'n ystyried dod yn warchodwr plant cofrestredig, mae'r daflen hon yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt wrth benderfynu a yw gwarchod plant yn ddewis gyrfa gywir iddyn nhw.


- Gweld / lawrlwytho -

Childcare ready to choose?  A guide for parents (English) 

 

 


- View / Download -

Gofal Plant barod i ddewis? Canllaw i rieni (Cymraeg)

 


- Gweld / lawrlwytho -

Childminder recruitment posters

Poster 1

Poster 2

Posteri recriwtio gwarchodwyr plant

Poster 1

Poster 2

#NotABabysitter campaign.
Help spread the word about the training, regulation and qualifications of professional childminders and how they can support the families you work with.

#ddimyngwarchodwyrbabanod

Helpwch ledaenu'r gair am yr hyfforddiant, rheoleiddio a cymwysterau gweithiwr proffesiynol gwarchodwyr plant a sut y gellir hyn cefnogi'r teuluoedd rydych chi gweithio gyda.