PACEY leaflets - Wales

Choosing a career as a childminder

Ideal for those considering becoming a registered childminder, this leaflet has all the information they need when deciding if childminding is the right career choice for them.


- View / Download -

Llyfryn dewis gyrfa fel gwarchodwr plant

Yn ddelfrydol i'r rhai sy'n ystyried dod yn warchodwr plant cofrestredig, mae'r daflen hon yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt wrth benderfynu a yw gwarchod plant yn ddewis gyrfa gywir iddyn nhw.


- View / Download -

Discover - a guide to your PACEY membership

Explore the benefits of PACEY membership

 


- View / Download -

Darganfod - Canllaw i'ch aelodaeth PACEY

Archwiliwch fanteision o aelodaeth PACEY.


- View / Download -