Being a nanny in Wales

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here.

Training

If you want to deliver your best as a nanny, then training is essential. Before joining PACEY, you'll need to have taken introductory training in home-based childcare.  Please note update on CIW's Voluntary Approval Scheme which has been received.

PACEY offers a training course in home-based childcare.  The unit is called "Understand how to set up a home-based childcare service". This is also known as CYPOP5. It is PACEY's recommended preparatory course for prospective and new nannies in Wales. Discover more, including how to book, herePlease note that due to the changes to qualifications for the childcare sector in Wales from September 2019, the final date to enrol on the CYPOP5 course was the 31st July 2019. For further information on the new home-based childcare courses please contact the PACEY Cymru office at paceycymru@pacey.org.uk or 02920 351 407. 

PACEY also offers

 

Bod yn Nani yng Nghymru

Hyfforddiant

Os dymunwch gael y sgiliau gorau posibl ar gyfer bod yn nani, mae hyfforddiant yn hanfodol. Cyn ymuno â PACEY, bydd angen i chi fod wedi dilyn hyfforddiant rhagarweiniol mewn gofal plant yn y cartref. Nodwch y diweddariad a dderbyniwyd Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol Cymru

Mae PACEY yn cynnig cwrs hyfforddi mewn gofal plant yn y cartref.  Enw'r uned yw "Deall sut i sefydlu gwasanaeth gofal plant yn y cartref". Gelwir hyn hefyd yn CYPOP5. Dyma’r cwrs paratoadol a argymhellir gan PACEY ar gyfer darpar nanis a nanis newydd yng Nghymru. Darganfyddwch fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ymaOherwydd y newidiadau i gymwysterau ar gyfer y sector gofal plant yng Nghymru o fis Medi 2019, y dyddiad olaf i gofrestru ar y cwrs CYPOP5 oedd 31 Gorffennaf 2019. Am mwy o wybodaeth am y cyrsiau gofal plant yn y cartref newydd, cysylltwch â swyddfa PACEY Cymru ar paceycymru@pacey.org.uk neu 02920 351 407.

Mae PACEY hefyd yn cynnig

Darganfyddwch ragor o hyfforddiant PACEY.

 

You might also like