Being a nanny in Wales

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here.

Training

If you want to deliver your best as a nanny, then training is essential. Before joining PACEY, you'll need to have taken introductory training in home-based childcare.  Please note update on CIW's Voluntary Approval Scheme which has been received.

PACEY offers a training course in home-based childcare.  The unit is called "Understand how to set up a home-based childcare service". This is also known as CYPOP5. It is PACEY's recommended preparatory course for prospective and new nannies in Wales. Discover more, including how to book, here. To note the deadline for enrolment is 31st July 2019 and further information on the new units will follow within the next few weeks.  

PACEY also offers

 

Bod yn Nani yng Nghymru

Hyfforddiant

Os dymunwch gael y sgiliau gorau posibl ar gyfer bod yn nani, mae hyfforddiant yn hanfodol. Cyn ymuno â PACEY, bydd angen i chi fod wedi dilyn hyfforddiant rhagarweiniol mewn gofal plant yn y cartref. Nodwch y diweddariad a dderbyniwyd Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol Cymru

Mae PACEY yn cynnig cwrs hyfforddi mewn gofal plant yn y cartref.  Enw'r uned yw "Deall sut i sefydlu gwasanaeth gofal plant yn y cartref". Gelwir hyn hefyd yn CYPOP5. Dyma’r cwrs paratoadol a argymhellir gan PACEY ar gyfer darpar nanis a nanis newydd yng Nghymru. Darganfyddwch fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, yma.

Mae PACEY hefyd yn cynnig

Darganfyddwch ragor o hyfforddiant PACEY.

 

You might also like