Being a nanny in Wales / Bod yn Nani yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here.

Training

If you want to deliver your best as a nanny, then training is essential. Before joining PACEY, you'll need to have taken introductory training in home-based childcare. A nanny can join Care Inspectorate Wales' Approval of Home Childcare Providers (Wales) Scheme.

PACEY offers pre-registration training for home-based childcare in Wales, which includes Unit 326 Introduction to home-based childcare (IHC). It is PACEY's recommended preparatory course for prospective and new nannies in Wales. For further information please contact the PACEY Cymru office at paceycymru@pacey.org.uk or 02920 351 407.

PACEY also offers

 

Hyfforddiant

Os dymunwch gael y sgiliau gorau posibl ar gyfer bod yn nani, mae hyfforddiant yn hanfodol. Cyn ymuno â PACEY, bydd angen i chi fod wedi dilyn hyfforddiant rhagarweiniol mewn gofal plant yn y cartref. Gall nani ymuno â Cynllun Cymeradwyo Cynllun Darparwyr Gofal Plant yn y Cartref (Cymru) Arolygiaeth Gofal Cymru. 

Mae PACEY yn cynnig cwrs hyfforddi mewn gofal plant yn y cartref.  Enw'r uned yw "Deall sut i sefydlu gwasanaeth gofal plant yn y cartref". Gelwir hyn hefyd yn CYPOP5. Dyma’r cwrs paratoadol a argymhellir gan PACEY ar gyfer darpar nanis a nanis newydd yng Nghymru. Darganfyddwch fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, yma. Am mwy o wybodaeth am y cyrsiau gofal plant yn y cartref newydd, cysylltwch â swyddfa PACEY Cymru ar paceycymru@pacey.org.uk neu 02920 351 407.

Mae PACEY hefyd yn cynnig

Darganfyddwch ragor o hyfforddiant PACEY.

 

You might also like