Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

Childcare regulations and frameworks are different in Wales from England.

If you live and work in Wales, you'll be registered by the CIW, and work within frameworks and regulations specific to Wales.

PACEY's training is designed to help you meet the requirements of your registration and to give you the skills and experience you need to provide high-quality professional childcare.  It is also important to be aware of the role of Social Care Wales in supporting development of the childcare and early years workforce in Wales to ensure they have the best knowledge and skills.

Mae Rheoliadau a fframweithiau gofal plant yn wahanol yng Nghymru i Loegr.

Os ydych yn byw yng Nghymru, byddwch wedi cofrestru gyda AGC, ac yn gweithio o fewn fframweithiau a rheoliadau sydd yn benodol i Gymru.

Mae hyfforddiant PACEY wedi’i dylunio i helpu chi gwrdd â’r anghenion sy’n rhan o’ch cofrestriad ac i helpu chi gyda’r sgiliau a phrofiadau bydd angen arnoch i ddarparu ansawdd uchel o ofal plant proffesiynol. Mae’n bwysig hefyd i fod yn ymwybodol o swyddogaeth Gofal Cymdeithasol Cymru i gefnogi datblygiad y plentyn a gweithlu blynyddoedd cynnar yng Nghymru i sicrhau bod ganddynt y wybodaeth a’r sgiliau gorau.